QUỸ KMF TỪ 12-2005 ĐẾN 12-2006

(những đóng góp sau khi báo lên khuôn sẽ bào cáo trong so báo Giáng Sinh 2007)

 

STT

TÊN

 SỐ TIỀN

GHI CHÚ

1

Rev Trần Trung Dung cvk65

 $2,750

TGM Kontum

2

Bác Quang- Sương, KMF

 $50

KMF

3

Rev Phạm Quốc Hùng, cvk63

 $6,000

Kontum

4

Immaculated Conception Parish

 $200

KMF

5

CVK-Canada (Montréal)

 $200

Kontum

6

Hoàng Văn Cửu, cvk67

 $100

Lớp67

7

Lưu Hoàng Anh, cvk67

 $100

Lớp67

8

Như Ư

 $100

Gởi về VN

9

Nguyễn Kim Trao

 $200

Gởi về VN

10

Trần Văn Dung

 $200

Gởi về VN

11

Nguyễn Quang Diệu cvk67

 $100

Euro, lớp 67

12

Chi Thoai

 $50

KMF

11

A/C Tâm Tính

 $200

Mồ côi, Sao Mai, Pleiku

12

A/C Tâm Tính

 $200

Ṃ Côi ḍng Phú Xuân, Pleiku

13

A/C Tâm Tính

 $500

Cùi- Ḍng Phaolồ, Pleiku

14

A/C Tâm Tính

 $300

Mồ Côi, Ḍng Ảnh Vảy Kontum

15

A/C Tâm Tính

 $100

Cha Đường*

16

A/C Tâm Tính

 $100

Cha Mai Xuân Nam**

17

A/C Tâm Tính

 $100

Mừng Tân Linh Mục Quang

18

Hà Duy Linh

 $200

ĐC Lộc (cho người nghèo),

19

Hà Thị Thu

 $500

Cùi Kontum- TGM,

20

Lê Thị Ánh

 $20

Cùi Kontum - TGM,

21

Cô Anh Khíêu

 $50

Cùi Kontum - TGM,

22

Ông Nguyễn Anh Tuấn, KMF

 $100

Chén Cơm Phục Sinh 2006

23

Ông An (qua Ngô Xuân Tịnh)

 $40

Chén Cơm Phục Sinh 2006

24

cvk62 Trần D́nh Cảnh

 $100

CCPS 2006

25

cvk61 Vũ Kim Long

 $100

CCPS 2006

26

Mr. Kim Tu

 $50

CCPS 2006

27

Mr Cory Hoang

 $20

CCPS 2006

28

cvk62 Nguyễn Chinh Nguyên

 $220

CCPS 2006

29

Mr. Đặng Xuân Bích. KMF

 $100

CCPS 2006

30

cvk67 Lưu Hoàng Anh

 $100

CCPS 2006

31

A/C San Vu, Huong Dinh

 $200

CCPS 2006

32

Chi Phuong Nguyen

 $200

CCPS 2006

33

A/C San Vu, Huong Dinh

 $100

CCPS 2006

34

Nguyễn Văn Khải cvk50

 $100

CCPS 2006

35

Bạn của Trần Văn Vững cvk55

 $20

CCPS 2006

36

Hoàng Văn Cửu, cvk67

 $70

CCPS 2006

37

A/C Tâm Tính

 $200

CCPS 2006

38

Nguyễn Anh Phương, cvk65

 $50

CCPS 2006

39

Nguyễn Bá Vinh

 $500

CCPS 2006

40

Nguyễn Duy Linh

 $100

CCPS 2006

41

Nguyễn Tùng

 $100

CCPS 2006

42

Ngô Thu Hương

 $100

CCPS 2006

44

Ms Kim Nguyen

 $100

CCPS 2006

45

Mr. John Phan

 $20

CCPS 2006

46

Ms Sien Vu

 $20

CCPS 2006

47

Ms. Thang Nguyen

 $20

CCPS 2006

48

Ms. Toan Nguyen

 $20

CCPS 2006

49

Ms Tam ngo

 $20

CCPS 2006

50

Mr. Quynh Do

 $100

CCPS 2006

51

Mr. Khanh Tran

 $100

CCPS 2006

52

Hao Pham

 $50

CCPS 2006

53

Carolyn Do

 $50

CCPS 2006

54

Kim-Thanh Thi Nguyen

 $100

CCPS 2006

55

Monica Pham

 $200

CCPS 2006

56

Ms Kim Dinh

 $100

CCPS 2006

57

Mr. Tâm Nguyễn

 $50

CCPS 2006

58

Mr. Ư Nguyê4n

 $100

CCPS 2006

59

Mr. Joseph Lộc Nguễen

 $100

CCPS 2006

60

Mr Khanh Đặng, cvk70

 $100

CCPS 2006

61

Mr. Hải Vũ

 $20

CCPS 2006

62

19. Ms. Anh Thuy Nguyễn

 $100

CCPS 2006

63

Mr. Hai X. Nguyê4n

 $100

CCPS 2006

64

Hien Ha Investment, Inc.

 $100

CCPS 2006

65

 Ms. Nhung Uong

 $50

CCPS 2006

66

Mr. Paul (Phuong) Nguyen

 $100

CCPS 2006

67

Ms Cam Chau & Machael Tran

 $200

CCPS 2006

68

Lop Them Suc (Tien li xi)

 $30

CCPS 2006

69

An Danh #1 (LJT)

 $200

CCPS 2006

70

Ms. Mai Ngoc

 $ 60

CCPS 2006

71

Thay Ha Khoi

 $20

CCPS 2006

72

Thay. Vu Khanh

 $40

CCPS 2006

73

Thay Uan

 $20

CCPS 2006

74

Mr, Tran Roger

 $20

CCPS 2006

75

Dinh Nguyen

 $200

CCPS 2006

76

Nhung Tran& Minh Tien Nguyen

 $100

CCPS 2006

77

John Minh Pham

 $30

CCPS 2006

78

Trong Le

 $30

CCPS 2006

79

An Danh #2

 $50

CCPS 2006

80

Quang Phung

 $100

CCPS 2006

81

A/C Hiep & Lan

 $20

CCPS 2006

82

A/C Tung

 $30

CCPS 2006

83

Anh Quan (Pitt.)

 $20

CCPS 2006

84

A/C Thuan & Loan Nguyen

 $100

CCPS 2006

85

Peter Dat Nguyen

 $20

CCPS 2006

86

Trinh Chu

 $50

CCPS 2006

87

TiffanieThuanHa-1st Fiancial Cor

 $300

CCPS 2006

88

Tuong Nguyen

 $30

CCPS 2006

89

O/B Vinh

 $40

CCPS 2006

90

Nguyen Ngo & Trong Pham

 $30

CCPS 2006

91

Du Bui

 $20

CCPS 2006

92

Quan Nguyen

 $50

CCPS 2006

93

Hoang Duong

 $20

CCPS 2006

94

CD Nu Vuong Hoa Binh

 $600

CCPS 2006

95

Luc Vu

 $20

CCPS 2006

96

Tran Luc

 $50

CCPS 2006

97

A/C Duc Phan (Minh Electronics)

 $500

CCPS 2006

98

Anymous 2 (ZG)

 $10

CCPS 2006

99

Nguyễn Văn Lư cvk57

 $30

KMF

100

ÔB Cố Chiêu

 $130

CCPS 2006

101

Cô Dân, LA

 $50

Nghĩa Trang đồng nhi Pleiku

102

Nguyễn Văn Lư cvk57

 $40

KMF

103

CVK-CANADA

 $200

KMF: 300 CAN$ =$US237.02

104

Trương Công Thành, cvk64

 $300

Người nghèo

105

Trương Công Thành, cvk64

 $800

Ơn kêu gọi của  Phận

106

Nguyễn Ngọc Thư, cvk58

 $100

ĐC Lộc

107

Nguyễn Ngọc Thư, cvk58

 $100

Chén Cơm Giáng Sinh 2006

108

Trần Đ́nh Cảnh, cvk62

 $550

Chén Cơm Giáng Sinh 2006

109

Rev Phạm Quốc Hùng cvk63

 $2,300

TGM Kontum

 

TỔNG CỘNG

 $24,220

 

 

*Cầu cho Ông Bà Tổ Tiên

**Cầu linh hồn mồ côi

 

Đại diện tất cả mọi người nghèo tại giáo Phận Kontum, chúng tôi chân thành cám ơn quư ân nhân và gia quyến. Cầu xin Thiên Chúa nhân lành ban muôn ngàn Thánh Đức cho quư quyến trong mùa Giáng sinh và Năm Mới anh Khang, thịnh vượng.

Hỡi những kẻ được Cha Ta chúc phúc....v́ Ta đói các con đă cho Ta ăn, Ta khát các con đă cho Ta uống, Ta trần truồng các con đă cho Ta mặc...” (Mt 25, 34-36)