BẢN TIN PATER THÁNG 12.2005

 

 

HIỆP-THÔNG CÙNG GIÁO PHẬN KONTUM


02/12: Đức Cha Micae, Đức Tổng Giám Mục Huế và Đức Giám Mục Qui Nhơn tháp tùng Đức Hồng Y Crescenzio Sepe và phái đoàn Toà Thánh thăm Tổng Giáo phận Thành Phố Hồ Chí Minh.

 

05/12: Đức Micae tham dự thánh lễ công bố Tông hiến thành lập Giáo phận Bà Rịa và Tông Sắc bổ nhiệm Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám Mục Tiên khởi.

 

08/12:

-Đức Cha Micae dâng thánh lễ và ban phép Thêm sức cho 64 em thuộc giáo xứ Trà Đa và Hoà B́nh.

 

-Đức Cha Alexis dâng thánh lễ bổn mạng giáo xứ Phương Nghĩa.

 

-Cha Tổng Đại Diện dâng thánh lễ tại làng Long Jon, Xă Đak Ang huyện Ngọc Hồi. Đây là thánh lễ đầu tiên được cử hành tại làng sau 40 kể từ năm 1965. 

 

-Linh mục Antôn Nguyễn Văn Binh và Calistô Bá Năng Lư dâng thánh lễ bổn mạng làng Kon Mahar xă Hà Đông, Huyện Đak Đoa, Gialai.

 

14/12: Đức Cha Micae và Đức Cha Phêrô tham sự thánh lễ tấn phong Giám Mục, Đức cha Giuse Vơ Đức Minh tại nhà thờ Chính toà Đà Lạt.

 

19/12: Đại diện UBMTTQ Trung Ương tới thăm và chúc mừng Giáng Sinh Toà Giám Mục.

 

20/12: Đại diện Thị Uỷ, HDND, UBND, MTTQ thị xă Kontum đến chúc mừng Giáng Sinh Toà Giám Mục và các Giáo xứ và các Ḍng tu.

 

22/12: Đức Cha Micae cùng đại diện các tôn giáo và UBMTTQ tỉnh đi thăm và chúc mừng Tỉnh Đội, Lực Lượng Biên Pḥng và Sư Đoàn 10 nhân ngày kỷ niệm 61 năm thành lập QĐNDVN.

 

23/12: Đại diện Tỉnh Uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Tỉnh và Công An Tỉnh đến chúc mừng Giáng Sinh Toà Giám Mục, các Giáo xứ và các Ḍng tu.


              

CHƯƠNG TR̀NH MỪNG LỄ GIÁNG SINH 2005

Tại các Giáo Xứ trong Tỉnh Kontum

 

STT

TÊN GIÁO-XỨ

TỐI 24.12

NGÀY 25.12

01.

Chính Toà

19.00 – 23.00

5.30 – 8.00; 17.00 – 19.00

02.

Phương-Nghĩa

Í9.00 – 22.30

5.30 – 7.30; 16.00 – 18.00

03.

Tân Hương

20.00 – 23.00

7.00 – 9.00; 18.00 – 20.00

04.

Vơ Lâm

18.00 – 21.00

15.00–17.00;15.00– 17.00

05.

Phương Hoà

19.00 – 22.30

5.00 – 6.30

06.

Tân Điền

19.00 – 22.00

8.00 – 9.30

07.

TrạI Cùi Dăkkia

Í7.00 – 19.00

7.00 – 8.00

08.

Trung Nghĩa

19.00 – 22.00

6.00 – 8.00

09.

Tân Phú

19.00 – 22.00

6.00 – 8.00

10.

Plei Rơhai

19.00 – 23.00

6.00 – 8.00

11.

Plei Chor (làng)

17.00 – 22.00 (PV LờI Chúa) - 16.00 – 18.00

12.

Plei Jơdrâp

19.00 – 22.00

8.00 – 9.30

13.

Klâu Rơngol

21.00 – 23.00

5.30 – 7.30

14.

Phương Qúi                        18.30 – 22.00  4.40 –7.00;7.30–9.00; 17.00–19.00

15.

Kon Rơbang

18.00 – 22.00

6.00 – 8.00; 17.00 – 19.00

16.

K. Trang Mơnây

19.00 – 22.00

8.00 – 9.30

17.

K.Trang Long loi

19.00 – 22.00

10.00 – 11.30

18.

Kon Jơdreh

20.00 – 23.00

5.30 – 7.00; 17.30 – 21.00

19.

Kon Xâmluh

18.00 – 20.00

7.30 – 10.00

20.

Đak Tân

19.00 – 22.00

9.00 – 10.30

21.

Măng La (Ngọc Bay-TX Kontum) 20.00–23.00

5.30 – 7.00

22.

Plei Kơbei (Sa B́nh–Sa Thầy)

18.00 – 22.00

7.30 – 9.00

23.

Hamong (Sa Nhơn–Sa Thầy)

19.00 – 23.00

(làng Plei Tol)

5.30–7.00 : làng Đak Wơk

7.30 – 9.00 : làng Đak Yo

24.

Kon Đu (Đak Pơxi–Đak Hà)

19.00 – 23.00

7.00 – 10.00

25.

Kon Bơbăn (Ngọc Réo )

20.00 – 23.00

5.30 – 7.30

26.

Làng Kon Gu (Ngọc Wang)

18.00 – 20.30

8.00 – 10.00

27.

Kon Hring(DiênB́nh–Đak Tô)

17.00 – 23.00

8.30 – 10.00

28.

Kon Hnong (Đak Tơkan)

18.00 – 23.00 (Tu Mrông)   5.30 – 8.00

29.

Đak Mot (Plei Kần-Ngọc HồI)

19.00 – 23.30

5.30 – 8.00

30.

Đak Jâk (Dak Môn-Gak Glei)

17.30 – 22.30

8.00 – 10.00

                       

* Đặc biệt tại làng:

 

Làng Kon Đu, xă Đak Pơxi, huyện Đak Hà có thánh lễ đầu tiên được dâng tại xă kể từ năm 1961. Bà con giáo dân tham dự rất sốt sắng và đông đảo, với số giáo dân tham dự khoảng 2500.

 

Làng Kon Hring, xă Diên B́nh, Huyện Đak Tô cũng có thánh lễ đầu tiên kể từ năm 1972, số giáo dân tham dự khoảng 3000.

 

Làng Kon Hnong, xă Đak Tơkan, Huyện Tumrông có thánh lễ đầu tiên kể từ năm 1965, số giáo dân tham dự khoảng 7000.

 

Làng Đak Jâk, xă Đak Môn, huyện Đak Plei cũng có thánh lễ đầu tiên kể từ năm 1965 với số giáo dân tham dự khoảng 3000. Đây là điểm được dâng lễ xa nhất, cách thị xă khoảng 90 Km.

 

MỪNG GIÁNG SINH

 

Đức Cha Micae:

-Đêm 24/12, Đức Cha Micae dâng lễ tại nhà thờ Chính Toà.

-Sáng 25/12, ngài dâng lễ tại nhà thờ Phương Nghĩa.

-Chiều 25/12, ngài dâng lễ tại Thánh Tâm, Plei Ku

 

Đức Cha Alexis:

Đêm 24/12, dâng lễ tại Giáo xứ Kon Jơdreh, xă Đak Blà, thị xă Kontum.

 

Đức Cha Phêrô:

Chiều 25/12: Đức Cha Phêrô dâng thánh lễ tại nhà thờ Biển Hồ Trà, Plei Ku.

 

GIÁNG SINH TẠI PLEI KU


TỔNG HỢP CÁC ĐIỂM TỔ CHỨC LỄ NOEL CỦA ĐẠO CÔNG GIÁO TẠI TỈNH GIA LAI  (Ư KIẾN CHẤP THUẬN CỦA UBND CÁC HUYỆN VÀ THÀNH PHỐ PLEIKU).  (Kèm theo công văn số: 273 BTG – CV tháng 12 năm 2005 )

 

Stt

Tên huyện,

Thành Phố

 

Số điểm giáo

hội đăng kư

Chính

quyền cấp  huyện

đồng ư

Số xă

cấp phường đồng ư

TRONG ĐÓ

đ.dân tộc

Điểm

 kinh

1.

Ia Pa

03

03

03

01

02

2.

Chư Sê

10

06

05

04

02

3.

Mang Yang

01

01

01

01

 

4.

Đak Đoa

09

04

03

04

 

5.

Dak Pô

02

01

01

 

01

6.

Chư Pah

13

06

06

05

01

7.

Ayunpa

06

06

06

05

01

8.

Ia Grai

07

07

05

06

01

9.

Tp. Pleiku

06

06

06

04

02

0.

Đức Cơ

08

08

06

07

01

Tính đền 05/12 có 10 huyện thành phố

65

48

42

37

11

 

THUYẾT MINH:

 

-Giáo hạt đăng kư 74 điểm xin tổ chức lễ Noel (điểm người dân tộc: 57 điểm; người kinh: 17 điểm).

 

-10 huyện, Tp chấp thuận 48 điểm (điểm người dân tộc: 37, điểm người kinh: 11 điểm).

 

-Năm này, cha Giuse Nguyễn Đức Chương đă có thể đi “làm phúc” và dâng lễ tại các địa sở Plei Rơhai như: làng Tơwer, xă Ya Khươl, huyện Chưpăh, Gialai; làng Plei Mor, xă Đak Tơwơr, huyện Chưpăh, Gialai; làng De Xơmay, xă Đak Xơmay, huyện Đak Đoa, Gialai.

 

31/12: Đức Cha Micae đi thăm các chủng sinh tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Làm phép mặt bằng xây dựng nhà thờ giáo xứ Công Lư, hạt Tân Định và ban Bí Tích Thêm Sức cho con em trong giáo xứ.

 

Nhà thờ Dak Roc Hat

 

Nhà thờ Dak Roteng