HỘI BẢO TRỢ TRUYỀN GIÁO KONTUM

THƯ PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH THÀNH LẬP CÁC CHI HỘI KMF

 

Các thành viên CVK KMF năm châu thân mến,

 

Theo quyết định của Đại Hội Trại Hè CVK KMF III triệu tập trong các ngày 28-30 tháng 7 năm 2006 tại Huntington Beach Nam California, Ban Đại Diện chính thức phát động chiến dịch thành lập các CHI HỘI KMF năm châu bắt đầu từ ngày mùng 1-1-2007 tới đây.

 

Xin mỗi thành viên CVK KMF cương quyết đứng ra làm Chi Hội Trưởng và mời gọi sự tham gia của các người thân trong gia đ́nh: con cái cháu chắt, họ hàng bạn bè, thân hữu gia nhập Chi Hội. Mỗi Chi Hội khoảng 10 thành viên và mỗi hội viên nhận đóng góp hằng năm 100 US$ cho qũy KMF.

 

Nếu chúng ta nhất loạt đứng ra thành lập các Chi Hội KMF và huy động các thành viên đều đặn đóng góp cho KMF hàng tháng 8.50 US$ và đều đặn gửi về cho Thủ Qũy th́ mỗi năm chúng ta có ngân khoảng trên 100000 US$, đủ để tài trợ cho tất cả các dự án đă đề ra và các dự án mới.

 

Các Chi Hội một vùng cũng nên liên lạc với nhau và bầu một Trưởng Chi Hội vùng để thường xuyên nhắc nhở khuyến khích nhau, và cũng có thể tổ chức các đại hội vùng hằng năm.

 

Xin hết ḷng cám ơn quyết tâm quảng đại của mọi thành viên CVK KMF. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse xin Thiên Chúa Ba Ngôi chúc lành cho từng người và từng gia đ́nh trong mùa Giáng Sinh và năm mới 2007 tới này.

 

Roma 10-12-2006

Chúa Nhật thứ II mùa Vọng

 

LM Giuse Hoàng Minh Thắng

và Ban Đại Diện CVK KMF nhiệm kỳ 2006-2009

 

 

 

 

 KÊU GỌI THÀNH LẬP CÁC CHI HỘI KMF

 

Trong dịp Đại Hội hè 2006 vừa qua, với gợi ư của cvk66 cha Nguyễn Văn Thạch, Đại Hội đồng ư thành lập các CHI HỘI KMF. Tóm tắt là mỗi thành viên KMF sẽ là một HỘI TRƯỞNG. Hội trưởng sẽ tuyển mộ các hội viên, bắt đầu là con cháu đă có công ăn việc làm, đến bà con, thân hữu gần xa hoặc trong cộng đoàn. Mọi hội viên đồng ư đóng góp 100 (một trăm) dollars mỗi năm. Có nghĩa là 8.50 dollars mỗi tháng. Chiến dịch có thể kết thúc vào mùa chay mỗi năm. Đây là một chương tŕnh đă được thử nghiệm với Ḍng Chúa Cứu Thế và rất thành công. Đại Hội rất tin tưởng vào chương tŕnh gây quỹ này. Nó sẽ trở thành một vết dầu loang. Mỗi Hội Trưởng có thể chỉ bắt đầu với 2, 3 hội viên và rồi lớn dần. Nếu chúng ta quy tụ được một ngàn hội viên, mỗi năm chúng ta sẽ quyên góp được một trăm ngàn đô la. Nhiều nhóm khác đă thành công gây dựng cả triệu đô la hàng năm. Nếu chúng ta đồng ḷng và tích cực, chúng ta sẹ thành công.

 

Trong tương lai gần đây, Phạm Hùng Sơn sẽ gửi mẫu cho tất cả thân hữu KMF để yêu cầu mọi người đồng ư làm Hội Trưởng.

 

Thành thật cám ơn các bạn và mong các bạn tích cực hưởng ứng cho chương tŕnh thành lập CHI HỘI KMF.

 

Giuse Hoàng Minh Thắng và Ban Điều Hành KMF.

 

Nhiện kỳ 2006-2009 

Chủ Tịch:
 Rev Giuse Hoàng Minh Thắng

Phó Chủ Tịch:

Rev FX Nguyễn Ngọc Tâm


 

Tổng Thư Kư:
Phạm Hùng sơn

 (Dr John Pham)

Trưởng Ban Tài Chánh:

Nguyễn Quang Trung

(chữ kư)


Trưởng Ban Kế Hoạch:                       

 Nguyễn Văn Tố


 

Thủ Quỹ:
Đào Nguyễn Thanh Tâm

Dao nguyen thanh tam