HỌP MẶT CVK-KMF 2005

 

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CVK KMF III TẠI LONG BEACH, NAM CALI

 

Các thành viên CVK KMF năm châu thân mến,

 

Hơn 5 năm đă trôi qua kể từ khi ”Hội Bảo Trợ Truyền Giáo Kontum - Kontum Mission Foundation” chào đời trong Đại Hội Trại Hè CVK I tại Simi Valley, Nam Cali, trong các ngày 30-6 tới 3-7 năm 2000. Đại Hội Trại Hè CVK KMF II đă được triệu tập tại San Jose trong hai ngày 9-10 tháng 8 năm 2003.

 

Các thành qủa sinh hoạt trong các năm qua các bạn có thể theo dơi trong tờ LLCVK và các Lá Thư KMF từ số 1 đến số 5 trong Website http://llcvk.com trên hệ thống Internet.

 

Đại Hội Trại Hè CVK KMF III sẽ được tổ chức tại Long Beach, nam California, từ chiều 28 tới chiều 30 tháng 7 năm 2006.

 

Ban Điều Hành nồng nhiệt kính mời các bạn ghi danh tham dự đông đảo. Đây là địp rất tốt để cho các thành viên CVK KMF và gia đ́nh gặp gỡ và sống t́nh thân với nhau trong lư tưởng phục vụ. Trong Đại Hội chúng ta cũng sẽ bầu Ban Điều Hành mới cho nhiệm kỳ 2006-2009.

 

Xin các bạn ghi danh nơi anh chị Đào Văn Đức và Nguyễn Thanh Tâm 1229 W. Ituni St. West Covina, CA 91790; Tel: 626-338-3272 Email: daovanduc@yahoo.com

 

 Trân trọng kính mời

 

 Roma 10-12-2005

 

LM Giuse Hoàng Minh Thắng

và Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2003-2006