CHIA SẺ VÀ CẦU NGUYỆN

CHIA SẺ & HIỆP Ư CẦU NGUYỆN

do cvk62 Nguyễn Thế Bài tử VN

 

2005

 

NGÀY & NĂM QUA ĐỜI

TÊN HỌ

ANH EM CVK

14.1.1993

PHAOLÔ Nguyễn-Việt

Thân phụ Nguyễn-Đức Phước 65

8.10.2004

LM GIUSE Vơ Quang Linh CVK 35

8.01.2005 : Giỗ 100 ngày(trước ở Lào)

TIN GIỜ CUỐI: Bà Bác Sĩ PATRICIA SMITH, ân nhân của Địa phận Kontum Đă từ trần ngày 26.12.2004 tạu Bang Washington, (USA). Bà là hiện thân của SỰ TẬN TÂM - GƯƠNG HY SINH - L̉NG CAN ĐẢM

29.1.2001

ANTÔN  Lê-đ́nh-Tánh

Bào huynh CVK 66 Lê Đ́nh Thái

13.01.2005

PHAOLÔ Lê-Đ́nh-Kư

Thân phụ CVK 67 Lê-Đ́nh-Khả

01.02.1999

Ông cố GIOAN Nguyễn-Văn-Đậu

Thân phụ Cha CVK65 Gioan Nguyễn-Văn-Đích

01.02.2004

Soeur  MARIA Nguyễn-Thị-Đức

Ḍng Thừa Sai Trinh Vương Bú Môn GIỖ MỘT NĂM

25.2.1991

PHAOLÔ Nguyễn-Bảo-Lộc

Thân phụ Nguyễn-Tha-Hương 68

27.2.2003

Rev JB Nguyễn Hoa Viên

Cựu Giáo sư CVK 1961 – 1963

14.02.2005

PHÊRÔ Nguyễn-Thanh-Long

CVK 70 (CVK-KT)

Thân nhân qua đời trong thời gian qua:

1.       07/02/2005, TÊRÊXA Đậu-Thị-DUNG, Bào Tỷ CVK 60 Đậu Quang Lương và CVK 63 Đậu Quang Giáo.

2.       17/02/2005, Bà Cố GIOANNA Nguyễn-Thị-THỊ, thân mẫu Cha CVK 59 Đỗ Viết Đại  

3.       22/02/2005, Cụ Ông GIOAN BAOTIXITA Phan-Bá-VỊ,thân phụ CVK 62 Phan-Đ́nh-Thi.

28.2.2005

Bà Cố MARIA Nguyễn-Thị-Tuất
1900–2005 (Thọ 105) An táng:3/3

Thân mẫu Quư Cha Phạm Hữu Thế (Đp Kontum) Phạm-Hữu-Lai (Ḍng Tên)

15.3.2000

JEANNE-MARIE Faugère

Thân mẫu Cha Giáo Jean Faugère

17.3.2000

MATTA Lưu-Thị-Trương

Thân mẫu CVK60 Đậu-Quang-Lương và CVK63 Đậu-QuangGiáo

4.12.2004- 14.3.2005

GIUSE Ng.-Ngọc-Linh

CVK 37 ( NT) GỖ 100 NGÀY

10.4.2002

PHÊRÔ Phạm-Đ́nh Phùng

Bào huynh  TTK.KMF Phạm-Hùng-Sơn

01.04.2003

Simon Cao

Thân phụ KMF Cao-Ngọc-Anh  GIỖ MĂN TANG

26.12.2004- 05.04.2005

Bác Sĩ PATRICIA Smith

Ân Nhân Giáo-phận KontumGIỖ 100 NGÀY

27.05. 2005

Cha Antôn Vương-Đ́nh-Tài DCCT

 

04.06.2004

ANNA HỒ-THỊ-TIẾU

Thân Mẫu CVK 66 Katru (Nguyễn-Trung)

07.06.2003- 07.06.2005

MARIA HOÀNG-THỊ-VÂN

Thân Mẫu Cha CVK 62 JB Trần-Quang-Truyền

10.6.2002 

GIUSE  Nguyễn-Văn-Tràng

Thân phụ CVK 66  Nguyễn-Văn-Từ

15.6.2002

AGATA  Nguyễn-Thị-Sâm

Thân mẫu Rev Đỗ Hiệu , CVK 64 Đỗ-Tri

19.6.2004

CVK 65 GIUSENguyễn-Văn-Hoan

Bào đệ CVK 60 Nguyễn-Văn-Lư

20.06.1967

PHÊRÔ Nguyễn-Cung

Thân phụ  Rev CVK 62 Nguyễn-Việt-Huy

23.06.1999

ANNA

Thân  mẫu  Rev CVK 62 Nguyễn-Ngọc-Tâm

26.06.2004

CVK 35  DAMIANÔ Lê-Văn-Triều

Niên trưởng CVK –NT

29.06.2005

GIỖ 100 NGÀY JOS Nguyễn Thoại

NIÊN TRƯỞNG KMF (21.03.2005 – 29.06.2005)

9.7.2004

Thân mẫu

CVK 62 René Đường

12.7.2001

PHANXICÔ Nguyễn-Văn-Sơng

Thân phụ anh Lư 60

17.7.1989

Cha Giáo ANPHONGSÔ DESROCHES

20.7.2003

MARIA  Nguyễn-Thị-Tuất

Thân mẫu Trần văn Cảnh 62

23.7.2003

AGNES  Nguyễn-Thị-Hạnh

Nhạc mẫu Nguyễn Huy Sơn

23.7.1998

ANNA  Trần-Thị – Lự

Thân mẫu Cha Pet.Tuyển 72

29.7.2003

Đôminicô ?

Nhạc phụ Anh Cao Nhang

5/8/2003

CVK 68 PHAOLÔ Trần-Anh-Hải

Bào đệ CVK 66 Trần Anh Sơn, GIỖ 2 NĂM

22.8.2001

ANNA  Cao-Thị-Ngàn

Nhạc mẫu   CVK 60 Đặng-Minh-Chính

23.8.2001

PHÊRÔ  Nguyễn-Đức-Học

Thân phụ  Cha Phaolô Nguyễn-Văn-Trường

26.8.2002

RENÉ  Phạm-Công-Hùng CVK 68

 

28/8/2003

LOUIS Đỗ-Viết-Vọng

Bào-huynh Cha Giuse Đỗ-Viết- Đại (GIỖ 2 NĂM )

2.9.2001

ANNA Nguyễn-Thị-Lật

Thân mẫu  CVK 70 Nguyễn-Văn-Tới

2.9.2003

JB Trần-Đ́nh-Lương

Thân phụ CVK 67 Trần-Đ́nh-Hy

5.9.2003

MARIA  Đỗ-Thị-Chín

Thân mẫu  CVK 64 Trần-Tri-Phương

10.9.2000

GIUSE  Phạm-Quang-Hoá

Thân phụ  CVK 64 Phạm-Quang-Hải

11.9.2002

MARIA  Nguyễn-Thị-Hỗ

Bà ngoại   Cvk 61 Nguyễn-Văn-Khải

13.9.2004 

MARIA  Nguyễn-Thị-Tứ

Thân mẫu  CVK 59 Nguyễn-Văn- Trọng

17.9.2001

ANTÔN  Trần-Ngọc-Khoan

Thân phụ Cha T.Akinô  Trần-Duy-Linh

05.10.2004

ANNA  Nguyễn-thị Mỹ-Dung

Vợ CVK 64 Nguyễn-Anh-Dũng (Tôn)

05.10.1998

PHAOLÔ  Trần-Thanh

Thân phụ Cha CVK 65 Trần Trung Dung OP

08/10/2004

Rev Jos Vơ Quang Linh CVK 35    

(trước ở Lào)

7.11.2000

ANNA Cao-Thị-Tứ

Thân mẫu  Cha CVK 63 Phạm Quốc Hùng

7.11.2001

CATARINA  Phạm-thị-Gương

Thân mẫu CVK 64 Ḥang Hữu Kính+ CVK 66 Minh

9.11.2003

ĐAMINH Nguyễn-Thanh-Minh 64

(Hạnh “Op”) BMT GIỖ 2 NĂM

21.11.2003

PHANXICO XAVIE Lê – Văn – Ba

Thân phụ Lê-Văn-Dũng

23.11.2003

PHAOLO Ḥang - Gia – Linh

Nhạc phụ Phạm Phương Huy 69

24.11.2004

CVK 35 PHAOLÔ Phan Châu  Tấn

CVK-NT

02.12.2002

ALEXIS Dương-Văn-Lào

Nhạc-phụ CVK 62 Nguyễn-Huy-Huệ

04.12.2004

GIUSE  NGUYỄN-NGỌC-LINH

CVK 37 (CVK-NT) GIỖ MẢN TANG

14.12.1999

Anna Lê-thị-Luận

Thân mẫu Cha Simon B́nh

24.11.2004-04.03.2005

PHAOLÔ Phan-Châu-Tấn

CVK  36  (CVK-NT) GIỖ 100 NGÀY

16.12.1996

PHÊRO Nguyễn-Ban

Thân phụ CVK 60 Nguyễn-Văn-Thái

23.12.1999

GIUSE Cao Minh

Nhạc phụ CVK 67 Nguyễn-văn-Nam

26.12.2004

Dr Patricia Smith

Ân nhân Giáo phận Kontum