TIN VUI

Trong năm 2004, gia đ́nh CVK có những niềm vui sau đây:

1.       Báo sắp sửa lên khuôn th́ LLCVK nghe tin Thầy Trần Văn Bảy cvk62 sẽ nhận chức Linh Mục vào ngày 24/11/2004. Sau 42 năm tu luyện, đây là giờ phút Thầy phải xuống núi. Gia đ́nh CVK xin chúc mừng giáo phận có thêm “một thợ gặt” đắc lực cho cánh đồng truyền giáo Kontum.

2.       Sức khoẻ cùa Cha già Faugère đang từ từ b́nh phục lại sau một cơn bịnh hiểm nghèo. Ngài đă vào bịnh viện điều trị. Trong những giây phút “thập tử nhất sinh” này, chúng ta vẫn thường xuyên biết về tinh trạng bịnh của Ngài qua anh chị Hai Nguyễn Thoại, một trong những người con đầu đàn của Đức Cố Giám Mục Paul Léon Seitz. An ủi cho Ngài hơn nữa, hè vừa qua, trong lúc cơn bịnh hoành hành, các anh Nguyễn Quang Trung cvk62 từ Mỹ, Nguyễn Duy Sỹ cvk64 từ VN, cùng gia quyến đến thăm Ngài. Nh́n h́nh anh Trung đút cháo hay nước ǵ đó cho Ngài, anh em chúng ta lấy làm cảm động.

Chúng ta hăy cùng nhau cầu nguyện cho Ngài lúc tuổi về già. Chắc chắn Ngài rất cô đơn. Những lá thư của chúng ta chắc chắn sẽ làm cho Ngài vui hơn và sống lâu hơn.

3.       Vui hơn nữa là lần đầu tiên một Giám Mục Kontum Mỹ du. Đi tới đâu anh em CVK và hội viên KMF đón tiếp Ngài nồng hậu. Mừng hơn nữa là Ngài đă có một máy trợ tim và hy vọng Ngài sẽ khoẻ hơn để gánh vác những cộng việc của giáo phận Kontum đang chờ Ngài.

Trong t́nh con cái của giáo phận, học tṛ CVK của Ngài năm xưa, chúng con luôn luôn mong chờ Ngài trở lại thăm. Chúng con sẵn sàng đón tiềp Ngài.

LLCVK

    
    Anh Trung cvk62 đút cháo cho cha Faugère                   Gia đ́nh anh Nguyễn Duy Sỹ, a/c Hai Thoại

  
Đức Cha Kontum tại Mỹ                         Đức cha tại Atlanta Georgia: Anh Tính, Sơn 67, ĐC, Khải, Ô. Cố Tập, Chị Khải 50

CHỊU CHỨC SÁU:

Lúc 10h30 sáng ngày 24-02-04 , tại Nhà Nguyện Chủng Viện Kontum, 3 Giám Mục , toàn thể linh muc địa phận , các tu sĩ nam nữ, chủng sinh và một số giáo dân Kinh Thượng đă dâng Thánh  Lễ trọng thể :

I.       Giỗ lần thứ 20 Đức Cha Paul Seitz.

II.    Cầu nguyện cho nữ tu Honorine , Ḍng Chúa Quan Phỏng , qua đời ngay 1-2-04

III. Phong chức Phó Tế cho Thầy Vinh Sơn Nguyễn Ngọc Quyền .

Sau Thánh Lễ dùng cơm trưa tại Ṭa Giám Mục .

 
Phó Tế Quyền


Lễ truyền chức LM cho Thầy Quyền