CÁC DỰ ÁN:

 

DỰ ÁN “NỒI SÚP T̀NH THƯƠNG”

 

Sr. Marie Jose Vơ Thị Nơi,

Nữu tu Bác Ái Vinh Sơn,

19 Nguyễn Trăi - Kontum

           

Kính gởi: Cha Chủ tịch Hội KMF và  Ban Điều hành.          

                       

DỰ ÁN “NỒI SÚP T̀NH THƯƠNG”

 

Đối tượng giúp đỡ: -Người già nghèo đói.

- Trẻ em suy dinh dưỡng.
- Bệnh nhân nghèo đói.

 

Trọng kính Cha,

 

Thưa Cha, con là Nữ tu M. Jose Vơ thị Nơi, thuộc Tu Hội Nữ Tu Bác Ái Vinh Sơn (Fille de la Charité de St Vincent de Paul), đang phục vụ người nghèo tại Cộng đoàn số 19 đường Nguyễn Trăi-Kontum, trực thuộc Đức GM Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mọc GP Kontum.

 

Nhận thấy chung quanh chúng con có rất nhiều người già nghèo đói, trẻ em suy dinh dưỡng và bệnh nhân tại gia nghèo, phần đông là ngươi Dân Tộc thiểu số.

 

Chúng con có một Nhóm các em hội Con Đức Mẹ và các Bà Bác Ái là những người thiện nguyện viên hợp tác với chúng con và cũng là những cánh tay nối dài của chúng con để đi đến với những người nghèo nói trên.

 

Kính thưa Cha, con thay mặt các chị em trong cộng đoàn, xin Cha giúp chúng con thực hiện dự án “Nồi Súp” này để người nghèo đói, trẻ em suy dinh dưỡng và các bệnh nhân được an ủi đôi phần.

 

Trong khi chờ đợi sự cứu xét của Cha, chúng con xin chân thành tri ân Cha. Nguyện xin Chúa Kitô Phục Sinh ban cho Cha tràn ngập niềm vui an b́nh và sự thánh thiện.

 

Kontum, ngày 01 tháng 5 năm 2004

Kính đơn,

 

Kư tên: Sr M. Jose Vơ thị Nơi

(Đă kư)

= = = = =

 

Xin vui ḷng giúp đỡ

Xin chânh thành cám ơn

+ Micae Hoàng Đức Oanh,

Giám mục GP Kontum             

   (Kư tên và đóng dấu)

     Kontum, 05-5-2004


 

 

DỰ ÁN “CHÁO T̀NH THƯƠNG”

------------@----------

Mục đích: Giúp những người già nghèo đói, trẻ em suy dinh dưỡng và bệnh nhân nghèo trong các làng chung quanh thị xă Kontum.

 

1.  Khẩu phần thực hiện:   100 phần

          2.500$/người x 100

         0000250.000$/ngày

          250.000. x 3 lần/tuần

         0000750.000./tuần

          750.000. x 12 lần/tháng

         003.000.000./tháng

          3.000.000/tháng x 12 tháng

         36.000.000./năm

          Chất đốt (Gas)

         001.500.000./năm

                                      Cộng....

         37.500.000$

            2.   Vật dụng :

          Bếp gas + soong nồi

           2.000.000$

         1 tủ sắt để bảo quản đồ dùng

           2.000.000.

         1 bàn tole Inox

           2.000.000.

         1 Mái tole che làm bếp nấu

           4.000.000.

                                    Cộng.....

        10.000.000$

 Tổng cộng:37500000d (Khẩu phần)+10000000d (Vật dụng)          

        47.500.000$    =  3.030USD

 


 

Kontum, ngày 01 thang 5 nam 2004

Kư tên :

Sr M. Jose Vơ Thị Nơi, Nữ tu Bác Ái

            (Đă kư)

      

 

 

 DUYỆT

+ Micae Hoàng Đức Oanh,

    Giám muc GP Kontum,

    (Kư tên và đóng dấu)

    Kontum, 05-5-2004

    Kính gởi Cha Chủ tịch Hoàng Minh Thắng

    và Ban Điều hành KMF.


 

 

 


 

D̉NG CON ĐỨC ME VÔ NHIỄM

22 Hùng Vương – Pleiku
ĐT : 059.828.556

Email : pxpleiku@sg.netnam.vn

 

Pleiku, ngày 5/10/2004

 


 

Kính gởi : CHA VÀ QUƯ ÂN NHÂN  HỘI KMF

 

Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi ban muôn ơn lành xuống trên Cha và Quư Ân Nhân Hội KMF.

 

Con là nữ tu M. Têrêxa Trần Thị Kim Loan thuộc Ḍng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, ở tại 22 Hùng Vương – Pleiku, đang phục vụ anh chi em bệnh nhân phong trên vùng Cao Nguyên Pleiku. Con xin chân thành cám ơn Cha và Quư Ân nhân Hội KMF, qua Cha Trần Quang Truyền (TGM) con đă nhận được 600USD do Cha va Quư Ân Nhân gởi để giúp cho anh chị em bệnh nhân phong cùi trên vùng Pleiku.

 

Con rất vui mừng và cảm động khi được Cha và quư Ân nhân  đă quan tâm, yêu thương giúp đỡ anh chị em bệnh nhân phong cùi với tấm ḷng ưu ái đặc biệt. Dù xa xôi cách trở, nhưng Cha và Ân nhân đă dành cho họ sự nâng đỡ về vật chất và tinh thần. Cũng nhờ sự giúp đỡ của Cha và Quư Ân nhân mà  con an tâm phục vụ, con chỉ biết dâng lên Chúa lời tạ ơn đă quan pḥng cho con có nhiều vị Ân nhân giúp đỡ, cùng cộng tác với con trong công việc phục vụ cho những người thiếu thốn, đói khổ, bệnh tật..

 

Số tiền 600USĐ con đổi ra tien Việt Nam được 9.438.000VNĐ, con đă mua 314 cái mền cho bệnh nhân  v́ mùa này ở pleiku khí hậu rất lạnh.

 

Chi phi như sau:

 

314 cái mền  x  30.000 Đ/mền = 9.420.000VND

 

Một lần nữa, con xin thay mặt cho tất cả anh chị em bệnh nhân phong, xin hết ḷng cám ơn Cha và và Quư Ân Nhân. Nguyện xin Chúa Kitô phục sinh chúc lành, trả công bội hậu cho Cha và Quư Vị, kính chúc Cha và Quư Vị  sống đạo đức, thánh thiện, tràn đầy ơn Chúa và Mẹ Maria Vô Nhiễm. Xin nhớ đến chúng con trong lời cầu nguyện.

 

 

Kính mến,
Nữ tu Trần Thị Kim Loan


 

 

 

 

                                                              Chuẩn bị “Nồi Cháo T́nh Thương”

 

                                                            Các sứ giả KMF vào các thôn làng xa xôi trong núi