CHUYỆN CVK NĂM XƯA ….

 

Anh sơn thân mến,

 

Tôi là Chế Nguyên Dung, em của cha Chế Nguyên Khoa.  Tôi thuộc khoá 1937, chứ không phải khoá 38 như đă đăng trong LLCVK 34.  Tôi đi học tập cải tạo có 2 năm, 5 tháng, không đủ tiêu chuẩn đi qua Mỹ theo diện HO. Tôi qua Mỹ năm 1999 ngày 15 tháng 6 theo diện ODP do em trai út (Chế Nguyên Huệ) bảo lănh mất 10 năm.

 

Thời kỳ chúng tôi học (1937-1945) ở Chủng Viện Thừa Sai Kontum th́ có các Cố Nh́ (Hectinet), Cố Tôn (Décrouille), Cố Nghị, cố Kim (Curien), Cố Crétin và các Thầy Nguyễn xuân Lư, Thầy Đệ, Thầy Điện, Thầy Diên, Thầy phan và các frères từ ḍng Thánh Giuse ở Kim Châu, B́nh Định lên dạy.

 

Cố Nh́ làm Bề Trên bên cánh trái chủng viện. Cố tôn làm Bề Trên bên cánh phải. Cố Nghị về nghỉ hưu, Cố Kim dạy Toán Đại Số và H́nh Học,  Cố Crétien dạy Lư Hoá. Thầy Đệ ở Đồng Hậu (B́nh Định) làm Surveillant. Đồng Hậu chính là quê hương của Thầy Sáu Nguyễn Do, người được ĐC Thể (Cuenot) chọn đưa lên Cao Nguyên giảng đạo cho người Thượng.  Thầy Nguyễn Xuân Lư từ Ḍng Chúc Cứu Thế vào, Thầy rất giỏi Pháp Văn.  Thầy Lư dạy lớp cao nhất là lớp các cha hoàng, Lê, Nên, Văn, Khoa … (khoá 1935).  Lơp tôi chỉ được Thầy Lư dạy có một hôm thôi.  Thầy Diên dạy chữ Nho.  Tôi nhớ măi câu Thầy Diên dạy: Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân (cái ǵ ḿnh không muốn th́ đừng làm cho người khác).

 

Thờí chúng tôi học, chúng tôi rất hănh diện được gọi là Aspirant Missionaire (Chuẩn Thừa sai).  Tôi c̣n nhớ bài hát do anh Tấn (quê ở Hà Dừa?) đặt: Aspirants missionaries, enfants chéris du Saint Père., chantons á pleins poumons: “Vive le pape des Missions”. Pape des missions, vị Giáo Hoàng của các xứ truyền giáo chính là Đức Giáo Hoàng Piô XI thời đó. Tôi c̣n nhớ tên họ của Ngài là Rasti. Kế Đức Piô XI là Đức Piô XII (Vacelli) và Giaon XX III (Roncelli) …

 

Cuối năm, 1946 tôi xin ra tu ḍng Thiên An (Huế) v́ mất liên lạc với Giáo Phận Kontum lúc đó do Pháp chiếm đóng và tôi ở vùng B́nh Định thuộc vùng Cộng Sản chiếm.   Tôi c̣n nhớ có nói với cha Bề Trên ḍng (Don Romning) Thiên an = Pax Coelli giống như tên Đức Piô XII Pacelli.

 

Cùng đi một chuyến xe lửa năm đó có anh cả tôi (Chế Nuyên Khoa), anh Vơ Quang Châu và tôi.  Đến Huế Anh Châu và tôi đi thẳng lên Ḍng Thiên An cách Huế không xa. Anh cả tôi ra Bùi Chu xin vào học  lư đoán v́ trước năm 1945 anh cả tôi đă học 2 năm triết ở Đại Chủng Viện Qui Nhơn và rồi được ĐC Khâm (Sion) đưa về giúp việc cho Đức Cha trong khi các Thầy khác đi giúp các cha xứ.  Ra đến Bùi Chu anh tôi được cử giúp cha xứ Sa Châu trước khi được nhận vào học tại trường  Lư Đoán Quần Phương.  Năm 1949 hay 1950 anh tôi được  ĐGM Kontum đưa về học tiếp lư đoán ở ĐCV Thánh Guise Sàig̣n và chịu chức Linh Mục  vào năm 1953.  Coi giáo xứ Tân Hương một thời gian ngắn rồi làm cha xứ Phương Hoà gần thị xă Kontum. Sa Châu la quê hương của cha Mai Ngọc Khuê, ĐC mai Thanh Lương (?) và Mai Khải Hoàn.   Anh Vơ quang Châu là em của cha Vơ Quang Linh. Cha linh hiện c̣n sống ờ Pháp. 

 

Ở Chủng Viện Kontum có  căp anh em  cùng tu: Vơ Quang Linh, Vơ Quang Châu. Căp Triều - Đông (Trà Kiêu), Khoa-Dung (Bồng Sơn) và Chánh-Danh (B́nh Định).

 

Hết giấy, xin chúc anh Sơn và gia đ́nh đầy ơn Chúa và Đức Mẹ, được dồi dào sức khoẻ và luôn gặp may mắn. Nhớ cầu nguyện nhiều cho gia đ́nh tôi.

 

Thân mến,

 

Chế Nguyên Dung.

Long Beach, 24/2/04

 

Tái Bút: Tôi cắt tờ báo VN TỰ Do bài “Bill Gates, Người Hào Phóng nhất Thế Giới”. Sau Bill Gates là các ông Gordon Moore, Georges Soros, Ted Turner và Michael Bloomberg và “Danh sách 50 người hảo tâm nhất nước Mỹ được Business Week công bố hai lần mỗi năm”.

 

Mục đích của Hội KMF là quyên tiền giúp Giáo Phận kontum.  Tôi thiết nghĩ nếu anh lấy danh nghĩa KMF để xin các người Mỹ hào phóng giúp Giáo Phận Kontum xây giếng nước, xây trường học, trường dạy nghề cho đồng bào Kinh, Thượng của Giáo Phận Kontum th́ chắc sẽ được những món tiền khá lớn.

 

Tôi nghe nói ông Bill Gates là người Công Giáo. Ông Trần Đ́nh Trường cũng là người Công Giáo, năm 1954 di cư từ Bắc vào Nam và 1975 từ VN sang Hoa Kỳ. Vợ ông Trần Đ́nh Trường là cựu nữ tu Công Giáo.  Năm 2001, sau vụ phá sập 2 ṭa nhà ở New York, ông Trần Đ́nh Trường đă giúp 2 Triện đô cho các gia đ́nh nạn nhân.  Anh cư mấy ông triệu phú, tỉ phú đó mà xin giúp cho KMF th́ thế nào cũng được những số tiền lớn cho Giáo Phận.