BẢNG PHÂN PHỐI QUÀ TẶNG PHỤC SINH 2004 CỦA CVKVN

 

Kontum, ngày 16-3-2004

 

STT

Nơi nhận

Quần áo

Ḿ tôm

Gạo


1

2

3

4

 

  GIALAI

Ḍng Phaolô Pleiku

Ḍng Phú Xuân Pleiku

Giáo xứ Tiên Sơn

Giáo xư Phú Thọ

 

  15 bao

10

10

10

 

150 kg

100k

100

100

 

 

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

17

  KONTUM

Trại Phong Daktia Kontum

Sr Hường (vùng Dakto-Đakring)

Sr Hứa(Quan Pḥng)  vùng Mang La

Ya Jeanne (APL) vùng Ngọc Hồi

CNV Vinh sơn I

CNV Vinh sơn 2

ĐC Alexis

Cha BT Thanh Liên

Cha Sự Plei Rơhai

Cha Trường Kon Bơ ban

Trạm xá nhà thờ Gỗ

Sr Bénilde(GX Phương nghĩa)(cho dân tộc nghèo Dak Rơwa)

Trạm xá ḍng Phaolô(Sr Lê thị Vi)

 

10

10

10

10

5

5

5

5

5

5

-

5

 

5

 

100 kg

100

100

50

50

50

50

70

50

50

50

-

 

-

 

 

 

 

 

150 kg

300 kg

 

Tổng cộng.......

125bao

1.170 k

450 kg

*Ghi chú : Số quà trên đây CVKVN quyên tặng không tính tiền.

 

Bảng phân phối "Chén cơm Phục sinh 2004" do KMF tài trợ 

 

Hạt Pleiku

STT

Nơi nhận: (Hạt Pleiku)

Gạo

Thành tiền

1

2

3

-3  T.T. Truyền gíao (Cha Thịnh): (Plei Chuet+P.Kly+Ayun Pa ):1.500 kly)

-Gi¸áo xứ Phú Thọ (Cha Công) :  600. k )=

-Giáo xứ Tiên Sơn (Cha Thượng: 600.k) =

1500k  

600k  

600k

 

 

8.640.000$

                                                Tổng Cộng .......

2700k x3200

8.640.000$

  Hạt Kontum:

STT

Nơi nhận (Hạt Kontum)

Gạo

Cá khô

Cước chú

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Nhà thờ chính ṭa (Sr Hường)

GX Mang La (Sr Hứa)

Nhà Đ.C. Alexis

Kon Jod'reh (Cha Nên)

Kon Bơ ban (Cha Trường)

Plei Rơhai (Cha Sự)

Phươngquí + K. Robang (Sr Nhường)

Plei Jơ d'râp (Cha Đường)

Cac xứ  Sédang (Cha Simon B́nh)

Kon Trang (Cha Lư)

Kon Hra Chot+Vơ Lâm (Cha Vinh)

5 làng Hà Đông (Cha BT Thanh Liên)

1000k

0700

0400

0400

0400

0400

0400

0400

0300

0300

0300

0600

100k

120

100.

100

100

080

080

060

060

060

050

150

 

                Tổng Cộng .......

5.600

1.060 k

 

Gạo     :                                                                                            3.300$/kư     x      5.600 k        =       18480.000$

Cá khô:                                                                                            7.000$/k       x      1060 k         =       07420.000$

                                                Tổng Cộng .......

25.900.0004$VN

Chi   hổ trợ :

1.
2.
3.
4.

-Hổ trợ vận chuyển hàng Saigon-Kontum

-Vận chuyển Kontum + Pleiku   

-H́nh tư liệu

-Điều hành ( họp tổng  kết, chi l.t. vv...)

4.300.000

   260.000

   100.000

   250.000

                                                Tổng Cộng .......

39.450.000$VN

                   

Kinh phí tài trợ: 2500 USĐ (Hối xuất 01-4-04 =15780$) = 39.450.000VN$                                                  

Đă· chi                                                                                              - 39.450.000.

                                                                                  _______________

Cân đối THU - CHI  :  Bằng Không                                                      0.


 

Danh sách bổ sung quà "Chén cơm PS 2004"

(Số tiền 3.000.000đ của Ḍng Trinh Vương tặng thêm, Ban công tác Tông đồ gởi lên  ngày 8/4/2004)

 

STT

Nơi nhận

Hàng quà

Thành tiền

 

01

 

5 làng CG Hà Đông thuộc Mang Yang, GP Kontum

Gạo

Ḿ tôm

Xà Bông

 

1.996.000 $VN

 

1100gói

600 cục

02

Nữ tử Bác ái Vinh Sơn K.T.    (Nồi cháo t́nh thương)

Cộng.......

200 k

450 gói

-

 

200 k 

1550gói

600 cục

2.982.000 $VN

 

                        Gạo                                                       : 200 k  x 3.350$     =    
                        Ḿ tôm                                                   : 1.550 gói x 720$    =
                        Xà bông                                                 : 600 cục x 2.000.    =
                        Vận chuyển                                            :

                        Tổng cộng                                            :

00670.000 $VN

1.116.000 $VN

1.200.000 $VN

014.000 $VN

3.000.000 $VN

 Cân đôi THU-CHI : 3.000.000. - 3.000.000.  =  0.      

 
 Kontum, ngày 09 tháng 4  năm 2004

 Pl Nguyễn Văn Nho báo cáo.

 

   

                                                                        Chén cơm Phục Sinh

 

 

                                        Các sứ giả KMF chuẩn bị quà để phân phát cho người nghèo

 

 

 

LỄ PHỤC SINH NĂM 2004